Przedszkole Niepubliczne Tęcza

Komunikat o zapisach na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2023 r. prowadzimy zapisy dzieci w wieku 2,5–6 lat do

Przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Karty zgłoszenia dzieci można otrzymać w

sekretariacie Przedszkola lub pobrać z naszej strony internetowej. Wypełnioną kartę należy

dostarczyć do sekretariatu lub zeskanować i wysłać e-mail na adres: zsn.tecza@wp.pl 

Informacje o przyjęciu do przedszkola można uzyskać w sekretariacie od 14/03/2023r.

Alicja Ciesielska

Dyrektor Przedszkola