Przedszkole Niepubliczne Tęcza

Komunikat o zapisach na rok szkolny 2019/2020

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2019 r. prowadzimy zapisy dzieci w wieku 2,5–6 lat do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020.Karty zgłoszenia dzieci można otrzymać w Sekretariacie Przedszkola lub pobrać z naszej strony internetowej. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do sekretariatu lub zeskanować i wysłać e-mail na adres: zsn.tecza@wp.pl

Rodzice, którzy zapisali dzieci z wyprzedzeniem, proszeni są o  potwierdzenie zgłoszenia dziecka na rok szkolny 2019/20 do 28 lutego.

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH, ODBĘDZIE SIĘ 12 MARCA O GODZINIE 17:00 W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA 

Serdecznie zapraszamy!  Z koncepcji pracy przedszkola:

Zgodnie z myślą C. Freineta

„Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, środowisku sprzyjającym pracy, dziecko może dotrzeć do krańców świata”

staramy się stworzyć każdemu dziecku warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju zgodnego z osobistymi potrzebami i możliwościami.

Kierunki pracy przedszkola

1.Przedszkole realizuje podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa - ustalone na każdy rok szkolny przez ministra edukacji narodowej

2.Kierunki wspólnie ustalone przez dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców:

  • Promowanie zdrowia, zdrowego odżywiania i zdrowych nawyków, by dzieci samodzielnie dążyły do zdrowego stylu życia. 
  • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna – dziecko zna i chroni środowisko 
  • Edukacja przez sztukę i dla sztuki – dziecko odbiorcą i twórcą sztuki
  • Rozwijanie uzdolnień, odkrywanie pasji i zainteresowań
  • Rozwijanie predyspozycji lingwistycznych poprzez naukę podstaw języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego)
  • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
więcej...