Dla Rodziców

O nas

Szanowni Państwo!

Pobyt dziecka w przedszkolu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową (COVID-19). W trosce o dobro i zdrowie naszych wychowanków i pracowników informujemy o wprowadzeniu szczególnych zasad bezpieczeństwa

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu będziecie Państwo zobowiązani do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej i do podpisania oświadczenia o tym, że zostaliście zapoznani z ryzykiem, które niesie za sobą choroba COVID-19.

2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice (opiekunowie).

3. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Dla dziecka, które ukończyło 4 lata, rodzic musi zapewnić indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

4. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do stosowania następujących zasad:

a) zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola -bezwzględnie muszą stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa

b) przestrzegać zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich.

c) przy wejściu do przedszkola zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy drzwiach wejściowych.

5. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.

a) Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia ani starszego rodzeństwa.

b) wcześniejsze oświadczenia upoważniające do odbioru dziecka z przedszkola przez niepełnoletniego członka rodziny nie będą honorowane.

6. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.

a) Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).

b) Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

7. Przy wejściu dziecka do przedszkola oraz kilkakrotnie w ciągu dnia będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. Dzieci z temperaturą 370C i więcej nie będą wpuszczane do przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje osoba pełniąca dyżur przy wejściu do przedszkola.

8. Do przedszkola będą wpuszczane dzieci z opiekunem (pojedynczo), pozostali rodzice z dziećmi czekają na zewnątrz budynku na zaproszenie osoby dyżurującej.

9. Obowiązuje zakaz wchodzenia do szatni, sal przedszkolnych i innych pomieszczeń na terenie przedszkola.

10. Kontakt z wychowawcą i dyrektorem przedszkola możliwy będzie wyłącznie telefonicznie.

11. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów z domu do przedszkola.

12. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego co godzinę, odbywa się wietrzenie sal nawet w trakcie zabaw.

13. Większość dnia (w zależności od warunków atmosferycznych) będziemy przebywać w ogrodzie przedszkolnym.- Rodzice muszą zadbać o odpowiedni ubiór dziecka.

14. Mycie/dezynfekcja rąk dzieci odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody pod nadzorem pomocy nauczyciela. Wycieranie dłoni odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu ręczników papierowych.

15. Dzieci w przedszkolu przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych.

SZYBKA KOMUNIKACJA Z RODZICEM

W godzinach pobytu dziecka w przedszkolu Rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego odbierania połączeń przychodzących z przedszkola. W związku z tym uprasza się Rodziców o zapisanie numeru telefonu Przedszkola w swoich kontaktach.

SYTUACJE SZCZEGÓLNE W TYM KWARANTANNA

Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas :

a) dziecko/osoba dorosła izolowane są od reszty grupy,

b) informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek przedszkola.

c) przedszkole zostaje zamknięte a wszystkie dzieci i pracownicy a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną.

d) jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy uczestników opieki i pracowników i podania jej do informacji sanepidu.

Przedszkole zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Alicja Ciesielska

Dyrektor przedszkola