O nas

Z koncepcji pracy przedszkola

„Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w środowisku sprzyjającym pracy, dziecko może dotrzeć do krańców świata” (Celestyn Freinet)

Staramy się stworzyć każdemu dziecku warunki do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju zgodnego z osobistymi potrzebami i możliwościami.

Kierunki pracy Przedszkola

1.Przedszkole realizuje podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa - ustalone na każdy rok szkolny przez ministra edukacji narodowej

2.Kierunki wspólnie ustalone przez dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców:

 • Promowanie zdrowia, zdrowego odżywiania i zdrowych nawyków, by dzieci samodzielnie dążyły do zdrowego stylu życia.
 • Edukacja przyrodnicza i ekologiczna – dziecko zna i chroni środowisko.
 • Edukacja przez sztukę i dla sztuki – dziecko odbiorcą i twórcą sztuki.
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych – dziecko żyje w zgodzie z sobą i innymi.
 • Rozwijanie uzdolnień, odkrywanie pasji i zainteresowań.
 • Rozwijanie predyspozycji lingwistycznych poprzez naukę podstaw języków obcych (angielskiego i niemieckiego).
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

O nas

 • Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” zlokalizowane jest przy ul. Sułkowskiego 60a  w Bydgoszczy.  Budynek wybudowano w latach 50-tych ubiegłego wieku, zlokalizowany został na skraju urokliwego parku. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą w godzinach 6.00– 17.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerwy wakacyjnej.
 • Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju pomieszczeń oraz otoczenia placówki; dbamy o rośliny, utrzymując leśny charakter otoczenia. Sale zajęć są przestronne, widne z węzłem sanitarnym, pomieszczeniem gospodarczym, doskonale wyposażone w pomoce dydaktyczne. W każdej sali zorganizowano bogato wyposażone kąciki plastyczne, dające dzieciom możliwość samodzielnej, spontanicznej działalności twórczej. Dzieci mogą bezpiecznie i spokojnie bawić się na tarasie lub w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni.– plac zabaw jest wyposażony w drewniane ekologiczne sprzęty.
 • W przedszkolu pracuje wykwalifikowana, wielokierunkowo wykształcona kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej wpływu na wszechstronny, indywidualny rozwój dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na przyszłość. Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, promując wychowanie przedszkolne. Włączamy się w działania na rzecz lokalnej społeczności, ucząc dzieci zaangażowania społecznego.