O nas

„Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w środowisku sprzyjającym pracy, dziecko może dotrzeć do krańców świata” (C. Freinet)

W naszym przedszkolu staramy się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku, zgodnego z jego osobistymi potrzebami i możliwościami.

§Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” zlokalizowane jest przy ul. Sułkowskiego 60a  w Bydgoszczy,na skraju urokliwego parku. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00– 17.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).

§Dzieci mogą bezpiecznie i spokojnie bawić się na tarasie lub w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni.

§W przedszkolu pracuje wykwalifikowana, wielokierunkowo wykształcona kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy.

§Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.

Naszym Przedszkolakom staramy się przekazać cenne wartości:

§Promujemy zdrowie

§Edukujemy przyrodniczo i ekologicznie

§Stwarzamy możliwości kontaktu ze sztuką oraz tworzenie własnych dzieł

§Pielęgnujemy uzdolnienia, pomagamy w odkrywaniu pasji i zainteresowań

§Rozwijamy kompetencje społeczno-emocjonalne

§Wprowadzamy w świat języków obcych (angielskiego i rosyjskiego).

§Prowadzimy edukację włączającą poprzez pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.