O nas

„Z odrobiną sukcesu, zachęty i zaufania, w środowisku sprzyjającym pracy, dziecko może dotrzeć do krańców świata” (C. Freinet)

W naszym przedszkolu staramy się stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku, zgodnego z jego osobistymi potrzebami i możliwościami.

 • Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” zlokalizowane jest przy ul. Sułkowskiego 60a  w Bydgoszczy,na skraju urokliwego parku. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00– 17.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).
 • Dzieci mogą bezpiecznie i spokojnie bawić się na tarasie lub w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni.
 • W przedszkolu pracuje wykwalifikowana, wielokierunkowo wykształcona kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy.
 • Przedszkolna kuchnia przygotowuje smaczne, urozmaicone, zdrowe i zbilansowane posiłki.

Naszym Przedszkolakom staramy się przekazać cenne wartości:

 • Promujemy zdrowie
 • Edukujemy przyrodniczo i ekologicznie
 • Stwarzamy możliwości kontaktu ze sztuką oraz tworzenie własnych dzieł
 • Pielęgnujemy uzdolnienia, pomagamy w odkrywaniu pasji i zainteresowań
 • Rozwijamy kompetencje społeczno-emocjonalne
 • Wprowadzamy w świat języków obcych (angielskiego i rosyjskiego).
 • Prowadzimy edukację włączającą poprzez pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.