Ramowy plan dnia dzieci młodszych

Od 6.00

Samodzielnezabawy w kącikach zainteresowań.

Indywidualna praca z nauczycielem.

Swobodne rozmowy z nauczycielem na interesujące dziecko tematy, doskonalenie nawyków.

Prace porządkowe z nauczycielem i pomocą nauczyciela przy okazji

Zabawa ruchowa.

Czynności samoobsługowe

Od 8.30

Śniadanie

Od 9.00

Zajęcia kierowane organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych obszarach rozwoju wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętych programów.

Gromadzenie doświadczeń społecznych poprzez swobodną zabawę z rówieśnikami.10.00 Przekąska warzywna

Wycieczki i spacery.

Aktywność ruchowa dzieci i odkrywanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawa ruchowa

Od 11.30

II śniadanie

Od 11.45

Przygotowanie do odpoczynku – czynności samoobsługowe.

Odpoczynek połączony z zabawami relaksacyjnymi, czytaniem bajek, słuchaniem muzyki itp.

Od 13.30

Przygotowanie do obiadu.

Obiad

Od 14.10

Zabawa ruchowa

Gry i zabawy przy stolikach i w kącikach zainteresowań, swobodne aktywność dziecka.

Praca indywidualna z nauczycielem.


Dziecko w trakcie pobytu w Przedszkolu „Tęcza” poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, w sposób aktywny zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.