Ramowy plan dnia dzieci młodszych

RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W GRUPACH MŁODSZYCH

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „TĘCZA” W BYDGOSZCZY

600-900  TĘCZOWY PORANEK

w którym dzieci:

 • Podejmują zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, indywidualne lub w zespołach (w tym tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe);
 • Pracują indywidualnie z nauczycielem rozwijając percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę;
 • Rozwijają swoje zainteresowania, prowadzą obserwacje przyrodnicze w kąciku, oraz samodzielną działalność plastyczną, śpiewają.

815-840

 • Są aktywne ruchowo, biorą udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, zabawach integracyjnych;
 • Podejmują prace porządkowe;
 • Podejmują czynności samoobsługowe.

840-900 Pyszne śniadanie

900-1000  NAUKA I ZABAWA

900-920/930 dzieci uczą się, doświadczają, odkrywają, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych z zakresu edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, ruchowej, społecznej, technicznej, muzycznej, plastycznej, teatralnej

930-1000  dzieci

 • Podejmują swobodne zabawy w kącikach zainteresowań;
 • Układają puzzle, poznają gry stolikowe.
 • Poznają zwroty, rymowanki i wyliczanki w języku angielskim i rosyjskim
 • 1000 -1005 Czas na warzywną przekąskę

1005-1120 WESOŁE ZABAWY NA PLACU ZABAW I W PARKU

podczas których dzieci są aktywne ruchowo, podnoszą odporność oraz sprawność fizyczną:

 • Uczestniczą w zabawach ruchowych, grach i zajęciach sportowych;
 • Biorą udział w spacerach;
 • Prowadzą obserwacje przyrodnicze i uczestniczą w zabawach badawczych w naturalnym środowisku;
 • Podejmują prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

1120-1130 PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU

W tym czasie dzieci podejmują czynności samoobsługowe.

1130-1145 Drugie śniadanie

1145-1315 ODPOCZYNEK

podczas którego dzieci:

 • Słuchają bajek i opowiadań literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela;
 • Słuchają nagrań płytowych i słuchowisk;
 • Słuchają muzyki relaksacyjnej;
 • Bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.

1315-1330 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

W tym czasie dzieci

 • Podejmują czynności samoobsługowe;
 • Biorą udział w zabawie ze śpiewem lub ruchowej.

1330-1400 Obiad

1315-1700 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE

to czas, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:

 • Podejmują aktywność własną - organizują zabawy indywidualne i w małych grupach;
 • Podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem;
 • Bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych, słuchają literatury, oglądają książki;
 • Podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i edukacyjnych;
 • Dzieci pracują indywidualnie z nauczycielem, pedagogiem, logopedą.

1400-1500 uczestniczą w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań

Dziecko w trakcie pobytu w Przedszkolu „Tęcza” poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, w sposób aktywny zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

Zabawy swobodne

1 godzina

Zajęcia dydaktyczne

30 minut

Pobyt na powietrzu

1 godzina i 15 minut

Czas zagospodarowany przez nauczyciela

2 godziny i 15 minut

RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W GRUPACH MŁODSZYCH

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „TĘCZA” W BYDGOSZCZY

600-900 TĘCZOWY PORANEK

w którym dzieci:

 • Podejmują zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, indywidualne lub w zespołach (w tym tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe);
 • Pracują indywidualnie z nauczycielem rozwijając percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę;
 • Rozwijają swoje zainteresowania, prowadzą obserwacje przyrodnicze w kąciku, oraz samodzielną działalność plastyczną, śpiewają.

815-840

 • Są aktywne ruchowo, biorą udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, zabawach integracyjnych;
 • Podejmują prace porządkowe;
 • Podejmują czynności samoobsługowe.

840-900 Pyszne śniadanie

900-1000 NAUKA I ZABAWA

900-920/930 dzieci uczą się, doświadczają, odkrywają, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych z zakresu edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, ruchowej, społecznej, technicznej, muzycznej, plastycznej, teatralnej

930-1000 dzieci

 • Podejmują swobodne zabawy w kącikach zainteresowań;
 • Układają puzzle, poznają gry stolikowe.
 • Poznają zwroty, rymowanki i wyliczanki w języku angielskim i rosyjskim
 • 1000 -1005 Czas na warzywną przekąskę

1005-1120 WESOŁE ZABAWY NA PLACU ZABAW I W PARKU

podczas których dzieci są aktywne ruchowo, podnoszą odporność oraz sprawność fizyczną:

 • Uczestniczą w zabawach ruchowych, grach i zajęciach sportowych;
 • Biorą udział w spacerach;
 • Prowadzą obserwacje przyrodnicze i uczestniczą w zabawach badawczych w naturalnym środowisku;
 • Podejmują prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

1120-1130 PRZYGOTOWANIE DO ODPOCZYNKU

W tym czasie dzieci podejmują czynności samoobsługowe.

1130-1145 Drugie śniadanie

1145-1315 ODPOCZYNEK

podczas którego dzieci:

 • Słuchają bajek i opowiadań literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela;
 • Słuchają nagrań płytowych i słuchowisk;
 • Słuchają muzyki relaksacyjnej;
 • Bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne.

1315-1330 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

W tym czasie dzieci

 • Podejmują czynności samoobsługowe;
 • Biorą udział w zabawie ze śpiewem lub ruchowej.

1330-1400 Obiad

1315-1700 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE

to czas, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:

 • Podejmują aktywność własną - organizują zabawy indywidualne i w małych grupach;
 • Podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem;
 • Bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych, słuchają literatury, oglądają książki;
 • Podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i edukacyjnych;
 • Dzieci pracują indywidualnie z nauczycielem, pedagogiem, logopedą.

1400-1500 uczestniczą w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań

Dziecko w trakcie pobytu w Przedszkolu „Tęcza” poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, w sposób aktywny zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

Zabawy swobodne

1 godzina

Zajęcia dydaktyczne

30 minut

Pobyt na powietrzu

1 godzina i 15 minut

Czas zagospodarowany przez nauczyciela

2 godziny i 15 minut