Ramowy plan dnia dzieci starszych

Od 6.00

Samodzielne zabawy w kącikach zainteresowań. Swobodna działalność artystyczna.

Praca z nauczycielem - indywidualna lub w małych grupach.

Swobodne rozmowy z nauczycielem na interesujące dziecko tematy.

Prace porządkowe.

Ćwiczenia poranne.

Czynności samoobsługowe.

Od 8.30

Śniadanie

Od 9.00

Zajęcia kierowane organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych obszarach rozwoju, wynikające z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz przyjętych programów.

Od 10.00 Przekąska warzywna

Od 10.15

Wycieczki i spacery.

Aktywność ruchowa dzieci i odkrywanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawa ruchowa.

Czynności samoobsługowe.

Od 11.30

II śniadanie

Od 11.45

Krótki odpoczynek połączony z zabawami relaksacyjnymi, czytaniem bajek, słuchaniem muzyki relaksacyjnej itp.

Od 12.15

Swobodna aktywność fizyczna dzieci w ogrodzie przedszkolnym, prace gospodarcze.

Gry i zabawy zespołowe, zabawy taneczne z całą grupą.

Praca indywidualna z nauczycielem i specjalistami nad pokonywaniem trudności

Od 13.30

Przygotowanie do obiadu. Podejmowanie dyżurów.

Obiad

Od 14.10

Zabawa ruchowa

Gry i zabawy przy stolikach.Swobodne zabawy z rówieśnikami w kącikach zainteresowań. Aktywność własna w kąciku książki i kąciku badacza.

Praca indywidualna z nauczycielem.

Udział w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców.


Dziecko w trakcie pobytu w Przedszkolu „Tęcza”poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, w sposób aktywny zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.