Ramowy plan dnia dzieci starszych

RAMOWA ORGANIZACJA DNIA W GRUPACH STARSZYCH

W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „TĘCZA” W BYDGOSZCZY

600-900 TĘCZOWY PORANEK

w którym dzieci:

 • Podejmują zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, indywidualne lub w zespołach (w tym tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe)
 • Pracują indywidualnie z nauczycielem rozwijając percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę
 • Rozwijają swoje zainteresowania, prowadzą obserwacje przyrodnicze w kąciku, oraz samodzielną działalność plastyczną, śpiewają

815-840

 • Podejmują prace porządkowe
 • Są aktywne ruchowo, biorą udział w ćwiczeniach porannych
 • Podejmują czynności samoobsługowe.

840-900 Pyszne śniadanie

900-1000 NAUKA I ZABAWA

900-1000 dzieci uczą się, doświadczają, odkrywają, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych z zakresu edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, ruchowej, społecznej, technicznej, muzycznej, plastycznej, teatralnej

1000 -1005 Czas na warzywną przekąskę

1005-1035 dzieci podejmują

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • gry stolikowe
 • lub
 • naukę języka rosyjskiego, angielskiego

1035-1120 PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

podczas których dzieci są aktywne ruchowo, podnoszą odporność oraz sprawność fizyczną:

 • Uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych;
 • Prowadzą obserwacje przyrodnicze i uczestniczą w zabawach badawczych w naturalnym środowisku;

1120-1130 W tym czasie dzieci podejmują czynności samoobsługowe.

1130-1145 Drugie śniadanie

1145-1200 RELAKSACJA

podczas której dzieci:

 • Słuchają bajek i opowiadań literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela;
 • Słuchają nagrań płytowych i słuchowisk;
 • Słuchają muzyki relaksacyjnej;

1200-1315 WESOŁE ZABAWY NA PLACU ZABAW I W PARKU ORAZ W SALI

podczas których dzieci są aktywne ruchowo, podnoszą odporność oraz sprawność fizyczną:

 • Uczestniczą w zabawach ruchowych, grach i zajęciach sportowych;
 • Korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego;
 • Podejmują prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

oraz

 • Podejmują aktywność własną - organizują zabawy indywidualne i w małych grupach;
 • Zabawa logopedyczna;
 • Zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne;
 • Zabawa ruchowa.

1315-1330 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

W tym czasie dzieci

 • Podejmują czynności samoobsługowe
 • Biorą udział w zabawie ze śpiewem lub ruchowej

1330-1400 Obiad

1400-1700 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE

to czas, w którym dzieci podczas zabaw dowolnych (przy niewielkim udziale nauczyciela) kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej:

 • Podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem;
 • Bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych, słuchają literatury, oglądają książki;
 • Podejmują czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań i edukacyjnych;
 • Dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny
 • Dzieci pracują indywidualnie z nauczycielem

1400-1500 uczestniczą w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań

Dziecko w trakcie pobytu w Przedszkolu „Tęcza” poznaje zasady współpracy z rówieśnikami, w sposób aktywny zdobywa wiedzę oraz umiejętności pozwalające na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm.

Zabawy swobodne

1 godzina

Zajęcia dydaktyczne

1 godzina

Pobyt na powietrzu

1 godzina

Czas zagospodarowany przez nauczyciela

2 godziny