Zajęcia

Zajęcia

Zajęcia prowadzone przez specjalistów (realizacja podstawy programowej):

 • Umuzykalnienie
 • Zajęcia taneczne
 • Nauka języka angielskiego i rosyjskiego
 • Zajęcia plastyczne
 • Sensoplastyka
 • Terapia logopedyczna
inne terapie specjalistyczne

Ponad to oferujemy:

W ramach wychowania przez sztukę w Przedszkolu organizujemy (stacjonarnie lub online):

 • Przedstawienia teatralne
 • Koncerty muzyczne

Organizujemy także zajęcia dodatkowe odpłatne między innymi:

 • Warsztaty taneczne
 • Nauka języka angielskiego
 • Robotyka
 • Fabryka sportu