Zajęcia dodatkowe

Zajęcia nieodpłatne pierwszy semestr I 2020/21:

 • Zajęcia taneczne
 • Nauka języka angielskiego i rosyjskiego
 • Zajęcia Plastyczne
 • Sensoplastyka
 • Terapia logopedyczne

Ponad to oferujemy:

 • Indywidualne konsultacje z psychologiem

W ramach wychowania przez sztukę w Przedszkolu organizujemy (online):

 • Przedstawienia teatralne
 • Koncerty muzyczne

Organizujemy także zajęcia dodatkowe odpłatne między innymi:

 • Warsztaty taneczne
 • Nauka języka angielskiego
 • Robotyka
 • Fabryka sportu